Представницька діяльність

Між виконавчим комітетом Олександрівської міської ради та
ДП «_______» укладено Договір оренди комунального майна № 12, а саме оренди нежитлового приміщення загальною площею 2116,6 кв.м., термін оренди згідно Договору оренди комунального майна складав 5 років.
За умовами Договору оренди орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату щомісячно в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Олександрівської міської ради.
Але незважаючи на вищезазначене, орендар не виконував свої зобов’язання, щодо своєчасної сплати орендної плати у повному обсязі, у зв’язку з чим виникла заборгованість у сумі 182 514 грн. 18 коп.
У пункті 3 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» зазначено, що Орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
Стаття 142 Конституції України передбачає, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Таким чином держава зацікавлена в законному використанні та розпорядженні органами місцевого самоврядування комунальним майном.
У звязку з порушеням встановленого державою порядку користування нежитловим приміщенням, наданим на умовах оренди, прокурор Артемівського району був вимушений звернутися до Господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради про стягнення с ДП «_______» заборгованості з орендної плати нежитлового приміщення у сумі 182 514 грн. 18 коп..
Несвоєчасне надходження таких платежів призводить до невиконання доходної частини бюджету і, внаслідок цього, — неналежного фінансування закладів освіти, охорони здоров’я та інших соціальних програм міста, чим завдається істотна шкода державним інтересам.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.02.2013 року позовні вимого прокурора Артемівського району задоволені у повному обсязі, до бюджету за рішенням суду стягнуто 182 514 грн. 18 коп..

Прокурор прокуратури
Артемівського раойну
м. Луганська
юрист 1 класу О.Ю. Хорольська

Міжвідомча нарада

Міжвідомча нарада в прокуратурі Артемівського району м. Луганська
15.02.2013р. у прокуратурі Артемівського району м. Луганська відбулася міжвідомча нарада з питань погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району.
В роботі наради брали участь заступник Державної податкової інспекції в Артемівському районі м. Луганська, начальник Управління пенсійного фонду України в Артемівському районі м. Луганська, заступник начальника відділу Територіальної державної інспекції з питань праці у Луганськійобласті, головний спеціаліст відділу оплати праці та зайнятості населення Департаменту з питань праці та соціального захисту населення Луганської міської ради, начальник Артемівського ВДВС Луганського МУЮ та заступник начальника відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Луганську.
На нараді заслуховувалось єдине проблемне питання — своєчасність виплати заробітної плати громадянам та погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами району.
Також відмічалась робота прокуратури району, завдяки якій, заборгованість із заробітної плати в минулому році скоротилась майже вдвічі, та вказувалось на порушення та недоліки в роботі, які допускались органами виконавчої влади та контролю, у сфері оплати праці.
Свою точку зору щодо порушених на нараді питань висловили майже всі учасники наради.
За результатами міжвідомчої наради, прийнято відповідну постанову та розроблено низку заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків та активізацію роботи на вказаному напрямку.
Прокурор прокуратури Артемівського району м. Луганська

Прокурорський нагляд у сфері додержання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу»

18.02.2013 року прокуратурою Артемівського району м. Луганська проведено перевірку за фактом організації грального бізнесу на території Артемівського району м. Луганська.
За наслідками проведеної перевірки встановлено факт надання послуг у сфері грального бізнесу на території кв. Ленінського Комсомолу м. Луганська, а саме залу гральних автоматів. В ході перевірки вилучено 12 гральних автоматів.
За матеріалами проведеної перевірки розпочато кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Прокурор прокуратури Артемівського району
Івашко С.О.

Заробітня плата

Проблема своєчасної виплати заробітної плати є актуальною для багатьох жителів Луганська. Причини виникнення заборгованості із зарплат часто криються не лише у кризових явищах в економіці держави, а в елементарному небажанні керівників підприємств та установ вчасно платити зароблене своїм підлеглим. На такі випадки реагує прокуратура.
Що робити працівнику, якщо йому затримують зарплату? Робітник повинен в цій ситуації звернутися із письмовою заявою до свого керівника, який представляє роботодавця. В ній має бути сказано: «Повідомляю, що станом на таке-то число мені не виплачена зарплата». У випадку, якщо заробітна плата і тоді не буде виплачена, то робітник має право звертатися до правоохоронних органів і до суду з позовом на ту суму, яку підприємство заборгувало».
Такі питання розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах. До позовної заяви, яка подається до суду, додається довідка про заборгованість по заробітній платі, витяг з трудової книжки або копія трудової книжки, або наказ про звільнення та інші докази, які підтверджують вимоги постраждалого.

При цьому слід зауважити, що згідно зі ст. 36-1 Закону України „Про прокуратуру” підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
Таким чином, на підставі ст. 45 ЦПК України прокурор з метою представництва інтересів громадянина в суді в межах повноважень, визначених законом звертається до суду з позовною заявою переважно у разі неможливості громадянина самостійно здійснювати представництво своїх інтересів, оскільки статтею 29 ЦПК України передбачена здатність фізичних осіб особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) та звернутися до суду за захистом прав.
Поважність причин, з яких особа об’єктивно не в змозі самостійно захищати власні права встановлюється окремо у кожному випадку.

Тому при подачі звернення до прокуратури щодо представництва в суді, громадянам доцільно долучати документи, підтверджуючі вмотивованість підстав представництва ( довідки, висновки МСЕК тощо).

Прокурор прокуратури
Артемівського раойну
м. Луганська
юрист 1 класу О.Ю. Хорольська

Процесуальне керівництво

Відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження згідно з вимогами Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
Аналізуючи процесуальний статус прокурора за новим КПК України, слід пам’ятати, що участь прокурора у кримінальному процесі визначається насамперед закріпленими статтею 121 Конституції України фундаментальними положеннями щодо основних напрямків діяльності або функцій органів прокуратури України. Серед них, зокрема: підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
До сторони кримінального провадження з боку обвинувачення крім прокурора віднесені: слідчий, керівник органу досудового розслідування, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених Кодексом. З боку захисту до сторони кримінального провадження віднесені: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
У межах реалізації принципу змагальності саме прокурором, як стороною обвинувачення, здійснюється повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, звернення з обвинувальним актом до суду та підтримання державного обвинувачення у суді. У випадках, передбачених вказаним Кодексом, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, а обвинувачення може підтримуватися потерпілим, його представником.
Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням вбачається як ефективний спосіб забезпечення законності дій та рішень органів досудового розслідування та реалізації визначених Конституцією України відповідних наглядових повноважень. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва дозволяє прокурору за допомогою обов’язкових для виконання зазначеними органами вказівок, доручень, процесуальних дій та рішень безпосередньо спрямовувати хід та перебіг кримінального провадження на його досудових стадіях, цілеспрямовано впливати на результат діяльності органів досудового розслідування та виконання ними завдань кримінального судочинства, насамперед щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Прокурор прокуратури Хижая К.Й.

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Прокуратурою району протягом 2012 року вжито ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи з розгляду звернень, реальне поновлення порушених прав громадян, посилення нагляду за додержанням законодавства про звернення.
Впродовж минулого року проведено 5 перевірок в порядку ст. 29 Закону України «Про звернення громадян» у державних органах влади та місцевого самоврядування району, направлено 6 інформаційних листів, в яких висвітлено питання роботи із зверненнями громадян.
З метою забезпечення виконання Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», вдосконалення діяльності щодо розгляду заяв, скарг і пропозицій, роботу з розгляду звернень і особистого прийому, як того вимагає наказ Генерального прокурора України № 9гн від 21.06.2011 року, в прокуратурі району визначено одним із важливих напрямів діяльності.
Упродовж 2012 року прокуратурою району розглянуто понад 800 звернень (у 2011 – 980, 2010 – 994). З числа розглянутих майже третину надіслано за належністю до інших відомств.
Як і раніше основною причиною надходження скарг громадян є звернення за допомогою у вирішенні соціальних проблем, надання юридичної допомоги, захист гарантованих Конституцією України прав і свобод та бачення в органах прокуратури єдиного органу, який взмозі допомогти.
Вирішено по суті 152, з них 5 задоволено (у 2011 року – 41). Задоволено з вирішених 1 % скарг. Питому вагу задоволених звернень становлять звернення громадян про конституційні права і свободи – 3. На особистому прийомі прийнято 163 особи, що значно менше минулого року (2011 р. – 505), з них особисто прокурором прийнято 15 громадян.
Складна економічна і політична ситуація в країні вимагає від працівників прокуратури прийняття заходів дієвого реагування на порушення законів. Передусім громадяни у зверненнях та скаргах ставлять питання про порушення законодавства про оплату праці, захист прав дітей, захист прав громадян на пенсійне забезпечення, представництва їх інтересів в судах, тощо.
Звернення з цих питань свідчать про неналежний їх розгляд органами місцевого самоврядування, контролюючими органами, керівниками підприємств, організацій та установ району, які в деяких випадках ігнорують вимоги Закону України «Про звернення громадян».
За результатами розгляду 5 скарг та заяв, прокурором вжито заходів до поновлення порушених прав або задоволення законних інтересів громадян.
За напрямками прокурорської діяльності вирішено скарг з питань нагляду за додержанням законодавства щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави – 24,9%, слідства та дізнання – 34,6%, з питань представництва інтересів громадян та держави в судах – 4,2%, з питань охорони та використання земель – 0,8%, з питань законності вироків та інших судових рішень – 0,4%, з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів – 7,6%.
Зважаючи на те, що кількість звернень певною мірою залежить від стану законності, це вимагає від прокурорів посилення наглядової діяльності.
Задоволено 5 звернень, що на 5,3 % менше показника минулого року. Оскільки основним критерієм оцінки роботи прокурорів на цьому напрямі є реальне усунення порушень закону та поновлення конституційних прав і свобод громадян, прокурори зобов’язані вживати дієвих заходів щодо поновлення порушених прав громадян за їх зверненнями.
Засоби прокурорського реагування, вжиті протягом 2012 року, сприяли реальному поновленню прав громадян, та як результат – зменшенню кількості вирішених звернень на деяких напрямках прокурорської діяльності.
Зокрема, зменшилася кількість вирішених звернень з питань слідства та дізнання з 209 у 2011 році до 172 у 2012, у сфері економічних відносин з 27 до 4, з питань законності вироків та інших судових рішень з 8 до 2.
Останніми роками до зростання соціальної напруги в суспільстві призводить невиплата заробітної плати, що зумовлює надходження значної кількості скарг. У поточному році таких звернень надійшло 58 (у 2011 – 49). Переважно стосуються вони фактів умисної невиплати керівниками підприємств заробітної плати, недодержання визначеного законодавством її мінімального розміру, погашення боргу із заробітної плати на підприємствах, які банкрутують, тощо. За результатами вирішення обґрунтованих скарг внесено 9 подань, за розглядом яких до відповідальності притягнуто 3 посадових осіб та відшкодовано коштів на загальну суму 1,8 млн. грн., заявлено в інтересах громадян 68 позовів на загальну суму 862 тис. грн., порушено 3 кримінальні справи, які з обвинувальними висновками направлено до суду.
У минулому році розглянуто 22 звернення (12 у 2011) з питань соціального захисту пільгових категорій громадян. Серед об’єктивних причин надходження скарг громадян можна назвати соціальну незахищеність пільгової категорії громадян – пенсіонерів, інвалідів, не вирішення їх проблем у зв’язку з бездіяльністю органів місцевого самоврядування та контролю, а також соціально-економічне становище в країні. Найчастіше, суб’єктом звернення були громадяни, які оскаржували дії посадових осіб Управління Пенсійного Фонду України в районі щодо розміру пенсії.
З кожним роком зростає кількість звернень з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів (з 32 до 38). З метою забезпечення всебічного захисту прав і свобод громадян і впевненості громадян у верховенстві права та законності, за 1 скаргою у минулому році прийнято рішення в порядку ст.97 КПК України (за фактом умисного невиконання рішення суду порушено кримінальну справу, яку розглянуто з постановленням обвинувального рішення).
Основними причинами, що породжують значну кількість скарг до органів прокуратури, залишаються порушення законів з боку органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, службових осіб підприємств, установ, організацій.
Певна частина громадян свідомо не оскаржує ті або інші дії до судів (зокрема звільнення з роботи, спори з адміністративно-правових, цивільно-правових чи господарсько-правових питань, а також прийняті за цими фактами рішення про відмову в порушенні справ) через те, що це потребує обов’язкового оформлення документів та відповідних матеріальних витрат на необхідні юридичні послуги, надаючи перевагу черговим неодноразовим зверненням до прокуратури.
Реагуючи на порушення закону із застосуванням усіх передбачених законодавством правових засобів, за результатами розгляду звернень прокуратурою району внесено до органів місцевого самоврядування 1 подання, керівникам підприємств, установ, організацій 3 подання, порушено 1 кримінальну справу, по 1 скарзі винесено постанову про порушення дисциплінарного провадження.
Особистий прийом громадян здійснюється на підставі встановленого графіку прийому громадян прокурором району, його заступником та прокурорами прокуратури.
У 2012 році на особистому прийомі прийнято 163 особи (2011 – 505), з них особисто прокурором району прийнято 15 громадян (2011 – 92). Вказана тенденція пояснюється зменшенням загальної кількості звернень, прийнятих на особистому прийомі на 67,8%.
Звернення, які розглядаються та вирішуються в органах прокуратури, — це одне із джерел інформації про порушення законів. Вони дозволяють швидко реагувати на злочини, незаконні правові акти органів місцевого самоврядування, протиправні дії посадових та службових осіб, інші порушення, і є приводом для проведення перевірок фактів порушення законності, які містяться у зверненнях.
Набирає обертів робота з протидії незаконному втручанню у підприємницьку діяльність. Інформування суб’єктів підприємництва через засоби масової інформації про впровадження в прокуратурах «гарячої лінії» з метою оперативного реагування на факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових осіб контролюючих та правоохоронних органів дозволяють прогнозувати збільшення звернень суб’єктів підприємництва саме з цих питань.

Старший прокурор
прокуратури Артемівського району
м. Луганська
юрист 2 класу І. Кожевнікова

Графік
прийому запитувачів публічної інформації
у прокуратурі Артемівського району м. Луганська

понеділок

з 10.00 до 16.00

вівторок

з 10.00 до 16.00

середа

з 10.00 до 16.00

четвер

з 10.00 до 16.00

п’ятниця

з 10.00 до 15.00

Прийом здійснюється прокурором прокуратури Артемівського району м. Луганська Кадацькою Тетяною Миколаївною за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 105, кабінет доступу до публічної інформації № 4.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про доступ до публічної інформації
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012
№ 4711-VI від 17.05.2012}
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Публічна інформація
1. Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 2. Мета і сфера дії Закону
1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації
1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації
1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:
1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Розділ II
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації
1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
на інформаційних стендах;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.
{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012}
7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Стаття 7. Конфіденційна інформація
1. Конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.
2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди — лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Стаття 8. Таємна інформація
1. Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}
2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Стаття 9. Службова інформація
1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.
3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.
Стаття 10. Доступ до інформації про особу
1. Кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані:
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію
1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.
Розділ III
СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 12. Визначення та перелік суб’єктів
1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
1) запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
2) розпорядники інформації — суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону;
3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, — стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, — стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
2. До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.
4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації
1. Розпорядники інформації зобов’язані:
1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
3) вести облік запитів на інформацію;
4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;
6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками
1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:
їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
розклад роботи та графік прийому громадян;
вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;
12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.
2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.
Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації
1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.
2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.
Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації
1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:
1) назву документа;
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа;
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;
7) галузь;
8) ключові слова;
9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);
10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
12) форму та місце зберігання документа тощо.
2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб’єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:
1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;
2) надання доступу до системи за запитами.
3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.
4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.
Розділ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ
Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію
1. Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Стаття 21. Плата за надання інформації
1. Інформація на запит надається безкоштовно.
2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.
Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації
1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
у статті 212-3:
частину першу після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації»;
примітку викласти в такій редакції:
«Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26»;
частину першу статті 212-26 після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації»;
2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «яка є власністю держави» замінити словами «яка знаходиться у володінні держави»;
3) частину десяту статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого змісту: «Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом»;
4) статтю 9 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: «Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів»;
5) статтю 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;
внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
13 січня 2011 року
№ 2939-VI

Знайти слова на сторiнцi:

* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи…

Графік прийому громадян прокуратури Артемівського району м..Луганська

Калініна В.І. Вівторок 14.00-16.00 годин

Кадацька Т.М. Середа 14.00-16.00 годин

Кожевнікова І.І. Четверг 14.00-16.00 годин

Прозоров Д.М. П’ятниця 14.00-16.00 годин