РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Прокуратурою району протягом 2012 року вжито ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи з розгляду звернень, реальне поновлення порушених прав громадян, посилення нагляду за додержанням законодавства про звернення.
Впродовж минулого року проведено 5 перевірок в порядку ст. 29 Закону України «Про звернення громадян» у державних органах влади та місцевого самоврядування району, направлено 6 інформаційних листів, в яких висвітлено питання роботи із зверненнями громадян.
З метою забезпечення виконання Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», вдосконалення діяльності щодо розгляду заяв, скарг і пропозицій, роботу з розгляду звернень і особистого прийому, як того вимагає наказ Генерального прокурора України № 9гн від 21.06.2011 року, в прокуратурі району визначено одним із важливих напрямів діяльності.
Упродовж 2012 року прокуратурою району розглянуто понад 800 звернень (у 2011 – 980, 2010 – 994). З числа розглянутих майже третину надіслано за належністю до інших відомств.
Як і раніше основною причиною надходження скарг громадян є звернення за допомогою у вирішенні соціальних проблем, надання юридичної допомоги, захист гарантованих Конституцією України прав і свобод та бачення в органах прокуратури єдиного органу, який взмозі допомогти.
Вирішено по суті 152, з них 5 задоволено (у 2011 року – 41). Задоволено з вирішених 1 % скарг. Питому вагу задоволених звернень становлять звернення громадян про конституційні права і свободи – 3. На особистому прийомі прийнято 163 особи, що значно менше минулого року (2011 р. – 505), з них особисто прокурором прийнято 15 громадян.
Складна економічна і політична ситуація в країні вимагає від працівників прокуратури прийняття заходів дієвого реагування на порушення законів. Передусім громадяни у зверненнях та скаргах ставлять питання про порушення законодавства про оплату праці, захист прав дітей, захист прав громадян на пенсійне забезпечення, представництва їх інтересів в судах, тощо.
Звернення з цих питань свідчать про неналежний їх розгляд органами місцевого самоврядування, контролюючими органами, керівниками підприємств, організацій та установ району, які в деяких випадках ігнорують вимоги Закону України «Про звернення громадян».
За результатами розгляду 5 скарг та заяв, прокурором вжито заходів до поновлення порушених прав або задоволення законних інтересів громадян.
За напрямками прокурорської діяльності вирішено скарг з питань нагляду за додержанням законодавства щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави – 24,9%, слідства та дізнання – 34,6%, з питань представництва інтересів громадян та держави в судах – 4,2%, з питань охорони та використання земель – 0,8%, з питань законності вироків та інших судових рішень – 0,4%, з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів – 7,6%.
Зважаючи на те, що кількість звернень певною мірою залежить від стану законності, це вимагає від прокурорів посилення наглядової діяльності.
Задоволено 5 звернень, що на 5,3 % менше показника минулого року. Оскільки основним критерієм оцінки роботи прокурорів на цьому напрямі є реальне усунення порушень закону та поновлення конституційних прав і свобод громадян, прокурори зобов’язані вживати дієвих заходів щодо поновлення порушених прав громадян за їх зверненнями.
Засоби прокурорського реагування, вжиті протягом 2012 року, сприяли реальному поновленню прав громадян, та як результат – зменшенню кількості вирішених звернень на деяких напрямках прокурорської діяльності.
Зокрема, зменшилася кількість вирішених звернень з питань слідства та дізнання з 209 у 2011 році до 172 у 2012, у сфері економічних відносин з 27 до 4, з питань законності вироків та інших судових рішень з 8 до 2.
Останніми роками до зростання соціальної напруги в суспільстві призводить невиплата заробітної плати, що зумовлює надходження значної кількості скарг. У поточному році таких звернень надійшло 58 (у 2011 – 49). Переважно стосуються вони фактів умисної невиплати керівниками підприємств заробітної плати, недодержання визначеного законодавством її мінімального розміру, погашення боргу із заробітної плати на підприємствах, які банкрутують, тощо. За результатами вирішення обґрунтованих скарг внесено 9 подань, за розглядом яких до відповідальності притягнуто 3 посадових осіб та відшкодовано коштів на загальну суму 1,8 млн. грн., заявлено в інтересах громадян 68 позовів на загальну суму 862 тис. грн., порушено 3 кримінальні справи, які з обвинувальними висновками направлено до суду.
У минулому році розглянуто 22 звернення (12 у 2011) з питань соціального захисту пільгових категорій громадян. Серед об’єктивних причин надходження скарг громадян можна назвати соціальну незахищеність пільгової категорії громадян – пенсіонерів, інвалідів, не вирішення їх проблем у зв’язку з бездіяльністю органів місцевого самоврядування та контролю, а також соціально-економічне становище в країні. Найчастіше, суб’єктом звернення були громадяни, які оскаржували дії посадових осіб Управління Пенсійного Фонду України в районі щодо розміру пенсії.
З кожним роком зростає кількість звернень з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів (з 32 до 38). З метою забезпечення всебічного захисту прав і свобод громадян і впевненості громадян у верховенстві права та законності, за 1 скаргою у минулому році прийнято рішення в порядку ст.97 КПК України (за фактом умисного невиконання рішення суду порушено кримінальну справу, яку розглянуто з постановленням обвинувального рішення).
Основними причинами, що породжують значну кількість скарг до органів прокуратури, залишаються порушення законів з боку органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, службових осіб підприємств, установ, організацій.
Певна частина громадян свідомо не оскаржує ті або інші дії до судів (зокрема звільнення з роботи, спори з адміністративно-правових, цивільно-правових чи господарсько-правових питань, а також прийняті за цими фактами рішення про відмову в порушенні справ) через те, що це потребує обов’язкового оформлення документів та відповідних матеріальних витрат на необхідні юридичні послуги, надаючи перевагу черговим неодноразовим зверненням до прокуратури.
Реагуючи на порушення закону із застосуванням усіх передбачених законодавством правових засобів, за результатами розгляду звернень прокуратурою району внесено до органів місцевого самоврядування 1 подання, керівникам підприємств, установ, організацій 3 подання, порушено 1 кримінальну справу, по 1 скарзі винесено постанову про порушення дисциплінарного провадження.
Особистий прийом громадян здійснюється на підставі встановленого графіку прийому громадян прокурором району, його заступником та прокурорами прокуратури.
У 2012 році на особистому прийомі прийнято 163 особи (2011 – 505), з них особисто прокурором району прийнято 15 громадян (2011 – 92). Вказана тенденція пояснюється зменшенням загальної кількості звернень, прийнятих на особистому прийомі на 67,8%.
Звернення, які розглядаються та вирішуються в органах прокуратури, — це одне із джерел інформації про порушення законів. Вони дозволяють швидко реагувати на злочини, незаконні правові акти органів місцевого самоврядування, протиправні дії посадових та службових осіб, інші порушення, і є приводом для проведення перевірок фактів порушення законності, які містяться у зверненнях.
Набирає обертів робота з протидії незаконному втручанню у підприємницьку діяльність. Інформування суб’єктів підприємництва через засоби масової інформації про впровадження в прокуратурах «гарячої лінії» з метою оперативного реагування на факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових осіб контролюючих та правоохоронних органів дозволяють прогнозувати збільшення звернень суб’єктів підприємництва саме з цих питань.

Старший прокурор
прокуратури Артемівського району
м. Луганська
юрист 2 класу І. Кожевнікова

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*